7. mednarodna konferenca Slavistični znanstveni premisleki:

Preučevanje otroške in mladinske književnosti

Oddelek za slovanske jezike in književnosti v sodelovanju s Slavističnim društvom Maribor vabi na 7. mednarodno konferenco Slavistični znanstveni premisleki z naslovno temo Preučevanje otroške in mladinske književnosti, ki bo potekala 16. in 17. maja 2024 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

Odprtje konference bo v četrtek, 16. maja 2024, ob 8.45 v predavalnici 0.2 Filozofske fakultete. Nagovorili nas bodo predstavnik Filozofske fakultete UM red. prof. dr. Gorazd Bajc, prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost in doktorski študij, izr. prof. dr. Blanka Bošnjak, predstojnica Oddelka za slovanske jezike in književnosti UM FF, izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič, predsednica Slavističnega društva Maribor, Feri Lainšček, pisatelj, Vesna Radovanovič, pravljičarka in pisateljica.

Preučevanje otroške in mladinske književnosti

Simpozij odpira tri zaokrožene entitete, ki so dokaj samostojne in hkrati soodvisne: (1) terminološka vprašanja, povezana z otroško in mladinsko književnostjo: tematologija, književne vrste in oblike bralnih gradiv, kanonizacija, medbesedilnost; (2) vrednotenje otroške in mladinske književnosti, temeljni kriteriji; (3) teorije bralnega razvoja in branja: starost naslovnikov oz. razvitost sposobnosti bralne pismenosti mladega bralca ali bralke; kriterija dolžine besedila in števila različnih besed v besedilu (povezava z gradniki bralne pismenosti, zlasti z gradniki besedišče, razumevanje besedila, kritično branje). V zadnjih nekaj letih se kažejo, ne samo na Slovenskem, bistvene spremembe pri nastajanju, oblikovanju, izdajanju in vrednotenju literarnih del, ki sodijo v otroško in mladinsko književnost. Bralni razvoj otrok, učencev in dijakov preučujejo različne stroke, zato je smiselno, da bi strokovna javnost sodelovala pri oblikovanju kakovostnih bralnih priporočil za branje otroškega in mladinskega leposlovja in informativne literature za različne starostne skupine v vseh položajih učenja (na formalni, neformalni in informalni ravni), pri čemer je nujno upoštevanje literarnozgodovinskih, literarnoteoretičnih in literarnorecepcijskih načel.

Simpozij naslavlja naslednja vprašanja:

 • definiranje terminov otroška književnost – mladinska književnost – književnost za mlade odrasle,
 • književne vrste v otroški in mladinski književnosti,
 • književni žanri in žanrski sinkretizem,
 • oblike knjig: slikanice (tudi slikanice brez besedila), stripi, ilustrirane knjige in knjige brez ilustracij,
 • multimodalnost,
 • jezik v otroški in mladinski književnosti,
 • kriteriji kakovosti v različnih izborih (nagrade, šolsko branje, branje za zabavo),
 • starostna stopnja in bralna zmožnost, razumevanje prebranega, odziva na prebrano,
 • didaktika otroške in mladinske književnosti.

Pomembni datumi

 • 4. 3. 2024 Rok za oddajo naslova prispevka in povzetka
 • 15. 3. 2024 Obvestilo o sprejetju prispevka na konferenco
 • 19. 4. 2024 Rok za plačilo kotizacije za udeležence s prispevki
 • 12. 5. 2024 Rok za plačilo kotizacije za udeležence brez prispevkov
 • 16., 17. 5. 2024 Konferenca
 • 3. 7. 2024 Rok za oddajo prispevka

Pomembne informacije

 • Sodelujoči si sami rezervirate in plačate prenočišče ter krijete potne stroške.
 • Recenzirani prispevki bodo po konferenci objavljeni v znanstveni monografiji.
 • Čas za predstavitev prispevka z razpravo bo omejen na 15 minut.
 • Delovni jeziki konference so vsi slovanski jeziki in angleščina.

Prijave

Na konferenco se prijavite v tem obrazcu.

Povzetke za aktivne udeležence pošljite na dragica.haramija@um.si.

Pri oddaji povzetka navedite:

 • naslov prispevka v enem od slovanskih jezikov in tudi v angleškem,
 • ime in priimek,
 • ime in naslov institucije, s katere prihajate,
 • svoj e-naslov in
 • e-naslove morebitnih soavtorjev prispevka.

Prijavi priložite povzetek do 500 besed, ki naj bo napisan v enem od slovanskih jezikov in v angleščini.

Obvezno uporabite predlogi povzetka in prispevka.

Udeležence in udeleženke konference brez prispevka prosimo, da izpolnijo prijavni obrazec do 11. 5. 2024.

Kotizacija

Kotizacija znaša 40 evrov. Vanjo so vključeni stroški urejanja in izdaje zbornika povzetkov in znanstvene monografije. Obroki so samoplačniški.

Slavistično društvo Maribor
Koroška cesta 160, Maribor
IBAN: SI56 0417 3000 0849 041
Nova KBM, ima BIC ali SWIFT CODA: KBMASI2X
Koda namena: OTHR
Namen plačila: Kotizacija SZP 7 2024
Referenca: SI99
Sklic: 07-2024
Znesek: 40,00 EUR

Programski odbor

Predsednica konference
Red. prof. dr. Dragica Haramija, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta

Organizacijski odbor
red. prof. dr. Dragica Haramija, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete UM
izr. prof. dr. Blanka Bošnjak, predstojnica Oddelka za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete UM
izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete UM, predsednica Slavističnega društva Maribor

Mednarodni programski odbor
izr. prof. dr. Barbara Baloh, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
red. prof. dr. Milena Mileva Blažić, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
red. prof. dr. Jožica Čeh Steger, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
dr. Milutin Đuričković, Institut za dečju književnost Beograd
izr. prof. dr. Marina Gabelica, Učiteljska fakulteta, Univerza v Zagrebu
red. prof. dr. Monika Gawlak, Fakulteta za humanistične študije, Univerza v Katovicah
red. prof. dr. Metka Kordigel Aberšek, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
red. prof. dr. Andrijana Kos-Lajtman, Učiteljska fakulteta v Zagrebu, enota Čakovec, Univerza v Zagrebu
doc. dr. Irena Krumes, Oddelek družboslovno-humanističnih znanosti, Univerza v Slavonskem Brodu
izr. prof. dr. Gjoko Nikolovski, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Simona Pulko, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
red. prof. dr. Daliborka Purić, Pedagoška fakulteta Užice, Univerza v Kragujevcu
red. prof. dr. Igor Saksida, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem
red. prof. dr. Polona Vilar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
red. prof. dr. Diana Zalar, Učiteljska fakulteta, Univerza v Zagrebu
izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
doc. dr. Barbara Zorman, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
red. prof. dr. Alenka Žbogar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

SZP logo
logo-um-ff
SZP logo
logo-um-ff

Copyright ©2024 SLAVISTIČNI ZNANSTVENI PREMISLEKI. All rights reserved.